Internetrekrytering ledde inte till ökad kvalitet på matchningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare

En mer internetbaserad rekrytering påverkar inte de nyanställdas lönenivå eller anställningslängd. Däremot bidrar jobbannonser på webben till att fler söker utannonserade jobb. Det visar ett nytt Working paper gjort på tyska data.  

Publicerades: 28 maj 2021

Författare: Nicole Gürtzgen, Och Benjamin Lochner, Och Laura Pohlan, Och Gerard J. van den Berg, Och

Forskarna studerar tyska arbetsgivares rekrytering. De jämför rekrytering som skett med någon form av webbtjänst med rekrytering som skett via traditionella kanaler. De hittar inga tecken på att internetbaserad rekrytering förbättrar kvalitén på matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. De rekryterades anställningstider och lönenivåer är jämförbara oavsett hur rekyteringen skett.

-För arbetsgivarna borde det vara smidigare än någonsin att hitta rätt kompetens för en vakans genom att använda sig av webben. Den så kallade sökfriktionen är lägre, säger Gerard J. van den Berg som är en av flera forskare bakom rapporten. Vi ser också att arbetsgivarna verkar annonsera ut fler lediga tjänster i områden där internet varit mer utbyggt, vilket är positivt .

-Vi förväntar oss att detta i sin tur ska leda till att anställningarna blir av bättre kvalité. Om parterna passar varandra bättre borde det i sin tur leda till att arbetstagaren är kvar längre på sin tjänst och genom att hen bidrar på ett bra sätt får en högre lön. Men vi hittar alltså inte det.

Fyra gånger så många ansökningar vid webbrekrytering

Mängden ansökningar till ett ledigt jobb ökar ordentligt vid webbrekytering. Arbetsgivare som annonser sin lediga tjänst på webben får ungefär fyra gånger så många ansökningar jämfört med en traditionell rekrytering.

–Tyvärr ökar framförallt ansökningar från personer som inte har de rätta kvalifikationerna. Mängden irrelevanta ansökningar kanske kan förklara att en del av de goda effekter som vi förväntat oss uteblir, avslutar Gerard J. van den Berg.

Metod och datamaterial

Jämförelserna görs i områden med och utan utbyggt höghastighetesbredband. Registerdata har hämtats från den tyska motsvarigheten av Arbetsförmedlingen, ett socialförsäkringsregister samt register för nyanställningar. Forskarna har även använt intervjudata för att få information om lediga jobb. Perioden 1998–1999 jämförs med 2007–2008.

Kontakt

IFAU Working paper 2021:8 Does online search improve the match quality of new hires? är skrivet av Gerard J. van den Berg, University of Groningen, IFAU; Nicole Gürtzgen, Institute for employment research (IAB), University of Regensburg; Benjamin Lochner University of Erlangen-Nüurnberg samt Laura Pohlan IAB.

Forskningsområden