Rektorers lärande – mer komplext än enbart en fråga om utbildning

I en ny rapport från IFAU studeras lärandet och den professionella utvecklingen hos tolv rektorer som gått den statliga rektorsutbildningen. Rapportförfattarna finner ett komplext mönster där lärande beror av vad som sker i skärningspunkten mellan individ, dagligt arbete och programdeltagande.

Publicerades: 28 augusti 2018

Författare: Pia Skott, Och Monika Törnsén, Och

Sedan 2009 är det obligatoriskt för den som arbetar som rektor att gå en statlig rektorsutbildning på universitetsnivå parallellt med arbetet. Rapportförfattarna följer tolv rektorer genom den treåriga utbildningen och intervjuar rektorerna samt deras kollegor och chefer.

Ramverk för att förstå rektors lärande

I rapporten presenteras ett ramverk för hur det teoretiskt går att förstå vad som sker i skärningspunkten mellan statligt regelverk, utbildning, individ och lokalt skol- och huvudmannasammanhang. Ramverket kombinerar teorier om styrning med teorier om vuxnas professionella lärande. Det blir då möjligt att visa varför rektorers lärande inte endast är en fråga om utbildning, utan även handlar om individuella lärbanor och möjligheten till lärande genom dagliga praktikgemenskaper med andra i meningsskapande relationer.

– När vi följer individerna blir det tydligt att varje deltagares lärande handlar om en individuell resa med olika lärbanor. Den professionella identitets­utvecklingen beror på deras tidigare utbildning och erfarenheter. Den som tidigare varit lärare gör en slags resa, medan den som till exempel varit kock gör en annan. Heterogeniteten spelar roll för vad som har möjlighet att ske under utbildningen, säger Pia Skott som är en av rapportförfattarna.

Meningsskapande relationer i skilda sammanhang

Samtidigt som utbildningen vänder sig till innehavaren av en position så utvecklas rektor också i dagligt samspel med kollegor, chefer och lokala styrelser.

– Ett av de viktigaste resultaten är att lärande inte endast beror av utbildning. Rektorer lär varje dag, genom allt som sker. Möjligheten till kunskapsutveckling tycks handla lika mycket om förutsättningar att samtala med andra om de dagliga utmaningarna, fortsätter Pia Skott. Här ser det olika ut beroende på i vilket huvudmannasammanhang rektorerna arbetar.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:11 är skriven av Pia Skott vid Stockholms universitet och Monika Törnsén vid Umeå universitet. För mer information kontakta Pia Skott: pia.skott@edu.su.se