Ökad flyktinginvandring har små effekter på inföddas flyttbeteende

En ökad flyktinginvandring till ett bostadsområde i Sverige har modesta
effekter på de inföddas flyttbeteende, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 12 oktober 2018

Författare: Henrik Andersson, Och Heléne Berg, Och Matz Dahlberg, Och

Effekten av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende tycks vara liten. Infödda väljer i genomsnitt inte bort bostadsområden där flyktingar bosätter sig. De varken lämnar området eller undviker att flytta in.

Bostadsrätts- och villaägare tenderar dock i någon mån att flytta från områden med ökad invandring. Men eftersom de som köper de lediga bostäderna i stor utsträckning också är infödda blir nettoförändringen inte särskilt stor. Det är både bostadsägare med svensk och med utländsk bakgrund som flyttar.

– Utflyttningen tycks inte bero på preferenser för utrikes födda utan verkar drivas av socioekonomisk sammansättning, säger Henrik Andersson som är en av flera rapportförfattare. Vår slutsats är att ”rik och välutbildad vill bo med rik och välutbildad”, snarare än att ”Svensson vill bo med Svensson”. Det är en viktig kunskap för att öka vår förståelse för segregationens drivkrafter, avslutar han.

Hur mäts effekterna?

I rapporten studeras flyktinginvandringen till Sverige mellan åren 1997 och 2010. Studien delar in Sverige i grannskap med i genomsnitt cirka 1 000 invånare och följer boendeutvecklingen i grannskapen. Specifikt så analyseras om en ovanligt hög flyktinginvandring ett visst år också följs av ovanligt hög utflyttning av infödda nästkommande år.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:15 ”Vill Svensson bo med Svensson? Effekter av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende” är skriven av Henrik Andersson på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, Heléne Berg på nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Matz Dahlberg på IFAU och IBF vid Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2018:12. Vid frågor kontakta Henrik på henrik.andersson@statsvet.uu.se alternativt på mobilnummer 070-4694249.