Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Ansökan

Hur ansöker man om bidrag?

Projektansökan ska bestå av tre delar:

  • Blankett om Ansökan om forskningsbidrag i pdf och word. (Du laddar ner filen innan du kan fylla i den. Om du har problem med att ladda ner den kan du höra av dig till oss så kan vi skicka den via post). Om projektet är längre än ett år måste du specificera behoven för varje år.
  • En bilaga på högst 7 A4-sidor med dubbelt radavstånd med:
    a) projektets syfte, allmänna upplägg, teoriram och metod samt relation till den övriga forskningen på området,
    b) forskarens kompetens och meriter för projektet och nuvarande anställning,
    c) resursbehov, motivering för kostnader och möjligheter för samfinansiering. Redovisa och motivera anslag för resor, material och övrig utrustning.
  • En bilaga med meritförteckning för projektledaren inklusive förteckning över publicerade skrifter.

Skicka in hela projektansökan som ett (1) pdf-dokument till IFAU i elektronisk form via ifau@ifau.uu.se, senast den 1 oktober. Du måste komplettera den elektroniska ansökan med en undertecknad utskrift postad senast den 1 oktober till IFAU. Vi behandlar inte ansökan som saknar underskrivet original.

Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt via e-post kan du skicka in projektansökan i pappersform istället för e-post. Sänd då samtliga handlingar i 16 sorterade exemplar, varav 1 underskrivet original. Dessa ska vara inkomna till oss senast den 1 oktober. Varje exemplar ska då innehålla ansökningsblankett och bilagor, färdiga att skickas vidare direkt till sakkunniga.

För praktiska frågor kring ansökan hänvisas till Maria Karlsson 018-471 70 99.

Kontaktperson

Databasen Swecris

Vi lämnar uppgifter om ditt projekt till databasen Swecris.

SCB-koder

ORCID

Ett ORCID-id möjliggör unik identifiering av forskare oberoende av personnummer.

Publicerad av:

Jörgen Moen

Senast uppdaterad:

2019-08-29