Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Värdet av en treårig yrkesinriktad gymnasieutbildning

Sammanfattning av Rapport 2002:12

1991-års gymnasiereform där bl a tvååriga yrkesinriktade program blev treåriga slutfördes läsåret 1995/96. Reformen föregicks av en försöksverksamhet som pågick under tre läsår. Elever som sökte till gymnasieskolan 1990 och som bodde i en kommun med försöksverksamhet hade möjligheten att välja ett treårigt yrkesinriktat program istället för ett tvåårigt. I denna uppsats studeras effekten av hur individer som 1990 bodde i en kommun med försöksverksamhet påverkades av försöksverksamheten med avseende på tre utfall: antal år i gymnasieskolan, övergången till högskolan och graden av inaktivitet. Resultatet tyder på positiva effekter för antal år i gymnasieskolan för individer som 1990 bodde i en kommun med försöksverksamhet. En av de viktigaste förändringarna med den treåriga yrkesinriktade gymnasieutbildningen var att individerna fick allmän behörighet till högskolan. Ett tredje gymnasieår på ett yrkesinriktat program har dock inte haft en statistiskt signifikant effekt på sannolikheten att fortsätta till högre studier, i varje fall inte inom sex år efter avslutad gymnasieutbildning.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-08-25