Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Påverkar chefens kön den anställdes lön?

Sammanfattning av Rapport 2011:26

Rapporten undersöker sambandet mellan förekomsten av kvinnliga chefer och de anställdas löner. Analysen, som bygger på ett stort representativt urval av arbetsplatser, finner inget stöd för att kvinnor skulle gynnas av att arbeta för en kvinnlig chef. Löneskillnaderna mellan könen är mindre på arbetsplatser som leds av kvinnor, men detta förklaras av att organisationer med kvinnliga chefer också anställer fler högpresterande kvinnor. Chefen i sig verkar emellertid ha liten betydelse för dessa anställningsmönster i förhållande till andra arbets¬platsfaktorer. Resultaten motsäger därmed att en ökning av andelen kvinnliga chefer skulle ha en avgörande betydelse för underordnade kvinnors löner eller anställningsmönster.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-12-12