Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Rörlighet och karriärer inom statlig förvaltning

Sammanfattning av Rapport 2011:15

Rapporten analyserar sambanden mellan arbetsplatsbyten och karriärmässiga framgångar inom den svenska statliga förvaltningen. Vi dokumenterar sam- banden genom analyser av ett datamaterial som gör det möjligt att följa de statsanställda under drygt två decennier. Vi skattar en statistisk modell som beaktar ett antal andra potentiellt viktiga faktorer och resultaten tyder på att såväl rörlighet mellan olika delar av förvaltningen som rörlighet mellan förvalt-ningen och andra delar av ekonomin ökar sannolikheten att nå en av de högsta chefsnivåerna inom den offentliga förvaltningen. Effekterna är likartade för män och kvinnor. Vi visar också att de skattade effekterna av rörlighet är mindre betydande för de som har en längre formell utbildning, något som stämmer med förutsägelser från teorier om att rörlighet kan fungera som ett sätt att signalera hög produktivitet för de som har mindre betydande formella meriter.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-10-05