Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Flexibilitet – en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting

Sammanfattning av Rapport 2012:20

Kollektivavtalsregleringen i kommuner och landsting har stor betydelse för arbetstagarnas anställnings- och sysselsättningstrygghet. En analys av kollektivavtalen visar att arbetsgivaren i frågor som rör denna trygghet ges en väsentligt större flexibilitet i kollektivavtal jämfört med lagstiftningen. Det gäller företrädesvis på områden som reglerar arbetstagarens arbetsskyldighet, sysselsättningsgrad och turordning vid arbetsbrist samt företrädesrätt. Kvinnor utgör en majoritet av arbetstagarna i kommuner och landsting. En hög andel av dem arbetar deltid. Det är därför främst kvinnor som utgör den tillgängliga, billiga och flexibla arbetskraften i dessa verksamheter. För detta kan kvinnorna få betala ett högt pris i form av dels ohälsa, dels otrygghet om arbetet inte skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk självständighet och anställnings-/sysselsättningstrygghet.

För en utförligare analys av kollektivavtal i kommuner och landsting, se Ulander-Wänman, Flexibilitet och trygghet i landstings-/kommunala avtal.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-11-21