Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare med funktionsnedsättning, 1999–2006

Sammanfattning av Rapport 2014:13

I den här rapporten skattar jag sysselsättningseffekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare med funktionsnedsättning. Resultaten tyder på en positiv effekt för dem som gått en arbetsmarknadsutbildning under åren 1999–2006. Programdeltagarna har en högre övergång till arbete och en förbättrad arbetsmarknadssituation, bland annat i form av högre inkomster och minskat mottagande av försörjningsstöd, i upp till fyra år efter påbörjad utbildning. Effekterna är genomgående positiva, men varierar storleksmässigt mellan olika grupper av deltagare. Den genomsnittliga effekten på övergången till arbete verkar till stor del drivas av positiva resultat för deltagare som påbörjat utbildningen under åren 2003–2006.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-06-24