Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Sänkt restaurangmoms och företagens prisförändringar – allt eller inget

Sammanfattning av Rapport 2018:4

Vi analyserar hur restaurangpriserna förändrades i samband med moms­sänkningar i Finland 2010 och Sverige 2012. Vi visar att prisförändringarna i samband med dessa skattesänkningar i stora drag kan karaktäriseras som ”allt” eller ”inget”. Vi lägger därför särskilt fokus på att förstå vilka restauranger som sänkte priserna och vilka som inte gjorde det. Det visar sig att nästan alla prisförändringar skedde genom att restauranger som tillhör någon form av kedja sänkte sina priser medan oberoende restauranger i de allra flesta fall lämnade sina priser opåverkade. Vi visar att mönstret ligger väl i linje med andra betydande skillnader i prissättningsaktivitet mellan de två typerna av restauranger. Detta tyder på att företagssammansättningen har en betydande direkt effekt på hur stort genomslag en momssänkning får på priser och, i förlängningen, ekonomisk aktivitet.

Forskningsområde


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-04-12