Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2012-09-17 Familjebakgrund inte allt viktigare för skolresultaten

Elevernas bakgrund spelar lika stor roll för skolresultatet idag som för tjugo år sedan, men skillnaderna i resultat mellan skolor har dock ökat markant, enligt en ny rapport från IFAU.

Sambandet oförändrat under 20 år

Elevers familjebakgrund – d.v.s. föräldrar och uppväxtmiljö – spelar stor roll för resultaten i skolan. Rapportförfattarna visar att sambandet varit oförändrat under de senaste 20 åren.

– Resultatet förvånade oss eftersom det har skett många förändringar i samhället som kan tänkas påverka familjens betydelse för barns skolresultat. Tidigare studier har också visat på att familjens betydelse skulle ha ökat, men våra resultat tyder alltså inte på det, säger Helena Holmlund som är en av forskarna som skrivit rapporten.

Skillnaderna i elevresultat mellan skolor har ökat kraftigt

Elevernas betyg i årskurs 9 skiljer sig betydligt mer mellan skolor idag än för 20 år sedan. Andelen av variationen i betyg som förklaras av vilken skola eleven går i har ökat från 4 till 10 procent, mer än en fördubbling.

– Delvis beror det på att skolorna idag är mer segregerade. Elever går idag i högre utsträckning i skolan tillsammans med kamrater från en bakgrund som liknar deras egen, fortsätter Helena.

Skolvalsreformernas effekter på utjämning av livschanser är oklar

Att betydelsen av familjebakgrund är oförändrad kan inte tolkas som att de senaste decenniernas olika skolreformer inte påverkat alla barns möjligheter till lika utbildning, menar rapportförfattarna.

– Det går inte att dra slutsatser om hur skolpolitiken har påverkat sambandet. Skolan kan ha blivit både bättre eller sämre på att utjämna livschanser, men andra samhällsförändringar kan ha haft effekter som gått i motsatt riktning. Om familjebakgrundens betydelse skulle ha ökat som en konsekvens av de senaste decenniernas skolpolitik, kan effekten ha motverkats av att exempelvis utbyggnaden av förskolan har haft en utjämnande effekt. Den befintliga forskningen kan inte särskilja dessa olika mekanismer.

Bakgrund

Rapportförfattarna använder flera olika analysmetoder och datamaterial och går igenom ett flertal tidigare publicerade studier. Analysen omfattar elever som gått ut årskurs 9 mellan 1988–2010. Skolprestationer mäts med betyg eller nationella prov i matematik och engelska. För att studera familjebakgrundens betydelse används en syskonanalys som fångar faktorer som är gemensamma för syskon (socioekonomisk bakgrund, uppväxtförhållanden m.m.).

Kontaktinformation

Om du vill veta mer, kontakta Anders Böhlmark på anders.bohlmark@sofi.su.se, eller Helena Holmlund på 018-471 60 62, helena.holmlund@ifau.uu.se.

En tidigare version av rapporten har publicerats av SNS.

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2012-09-14