Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2012-12-21 Fler men kortare sjukskrivningar på stora arbetsplatser

Anställda på stora arbetsplatser är sjukskrivna oftare men något kortare tid än dem som är anställda på små arbetsplatser. Det visar en ny rapport från IFAU.

Större risk att bli sjukskriven igen på stora arbetsplatser

Sjukfrånvaron är högre på stora arbetsplatser än på små, det har tidigare forskning visat. Rapportförfattaren visar att det beror på att anställda på stora arbetsplatser blir sjukskrivna oftare.

Om någon som varit sjukskriven tidigare arbetar på en arbetsplats med 1 000 anställda är risken att bli sjukskriven igen en tredjedel högre än om arbetsplatsen har 5 anställda.

Däremot verkar de sjukskrivna på stora arbetsplatser återvända något snabbare till arbetet, jämfört med små. I studien studeras sjukskrivningar som varat åtminstone två veckor och sambandet mellan arbetsplatsstorlek och sjukfrånvaro är tydligast för män i privat sektor.

– Den här forskningen säger inget om varför arbetsplatsens storlek har betydelse, säger Karl-Oskar Lindgren. Men att få en förklaring till att skillnaderna beror på inflödet till sjukskrivning snarare än utflödet från den är ett viktigt första steg till att förstå även det.

Metod och material

Rapporten bygger på en analys av samtliga sjukskrivningar som har registrerats av Försäkringskassan under 1994–2008 (5,4 miljoner perioder och 2,5 miljoner individer). Sjukskrivningar kortare än två veckor finns inte i data och ingår därför inte i undersökningen. Ungefär 10 procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden är anställda på arbetsplatser med färre än 5 anställda och ungefär lika många är anställda på arbetsplatser med fler än 1 000 anställda.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Karl-Oskar Lindgren på telefon 018-471 70 84 eller karl-oskar.lindgren@ifau.uu.se.

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2012-12-20