Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2020-09-11 Arbetslösa reagerar olika på hårdare kontroll

Hårdare krav på arbetssökande fick en grupp långtidsarbetslösa män att minska sin sökaktivitet, tvärtemot intentionen. Ett nytt working paper från IFAU gjort på tyska data visar att personliga egenskaper påverkar hur individer reagerar på hårdare kontroll och fler sanktioner.

Arbetslösa måste söka jobb aktivt och dessutom rapportera sina aktiviteter för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. I Tyskland ställs liknande krav på långtidsarbetslösa för att de ska ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om kraven inte uppfylls reduceras ersättningen. Syftet med kontroll och sanktioner av detta slag är att förmå arbetslösa att söka jobb aktivt. Forskningen tyder generellt på att det är ett effektivt sätt att förkorta tiden i arbetslöshet. Men alla arbetslösa reagerar inte likadant på ökad kontroll.

Personliga egenskaper spelar roll

I samband med de tyska Hartz-reformerna början av 2000-talet skärptes kraven på hur aktivt de arbetslösa som mottog ekonomiskt bistånd skulle söka jobb. När den strängare tillämpningen av regelverket användes minskade en del av de långtidsarbetslösa männen sitt jobbsökande. Vissa män slutade helt att söka jobb och lämnade därmed arbetskraften.

Med hjälp av enkätdata visar rapportförfattarna att de män som hade en mer negativ inställning till sin omgivning minskade sitt arbetssökande mest. Kvinnorna påverkades inte.

–Våra resultat visar att strikta kontroller och sanktioner i vissa fall kan vara direkt kontraproduktiva och leda till ett minskat arbetssökande och ett fördjupat utanförskap, säger Gerard van den Berg som är en av flera forskare bakom studien. Det är i linje med tidigare forskning som visat att vissa är beredda att agera på ett sätt som gör att de förlorar pengar för att slippa följa en bestämmelse eller riktlinje som de uppfattar som orättvis, avslutar han.

Enkät- och registerdata kombineras  

I studien kombineras enkätdata avseende långtidsarbetslösa med ekonomiskt bistånd med registerdata avseende arbetslöshet och arbetsförmedlande insatser. Enkäten följer bland annat upp individernas sökaktivitet samt förtroende för samhället och andra människor. Forskarna jämför utfallet för drygt 800 långtidsarbetslösa vars arbetsförmedlare tillhörde arbetsgrupper som tillämpat regelverket olika strikt.

Kontaktinformation

IFAU working paper 2020:13, ”Reciprocity and the interaction between the unemployed and the caseworker” är skrivet av Gerard J. van den Berg (IFAU och University of Bristol), Iris Kesternich (KU Leuven), Gerrit Müller (Institute for Employment research) och Bettina M Siflinger (Tilburg university, Netspar och CESIfo). För mer information kontakta Gerard på Gerard.vandenberg@bristol.ac.uk (engelska)

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2020-09-11