Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-03-08 Leder sanktioner till att unga biståndsmottagare i Tyskland börjar jobba?

Att få det ekonomiska biståndet indraget kan leda till att unga får arbete snabbare men även att fler lämnar arbetskraften. Det visar ett nytt Working paper från IFAU, gjort på tyska data.

I Tyskland kontrolleras de som står till arbetsmarknadens förfogande och som mottar en form av ekonomiskt bistånd (ALG-II-Bezieher) noggrant av sitt jobbcenter. Om regelverket inte har följts leder det till relativt hårda sanktioner, särskilt för dem som är yngre än 25 år. Vid det första tillfället som den unge inte utför överenskomna jobbsökaraktiviteter kan biståndet för mat och kläder dras in helt i upp till tre månader, medan det bara sänks med 30 procent för dem över 25 år. Om det händer igen inom ett år kan hela biståndet, inklusive hyra, dras in i tre månader; medan de som är över 25 år får en reduktion med 60 procent. Sanktioner är relativt vanliga bland de unga biståndsmottagarna och de tyska reglerna är hårda i internationell jämförelse.

Får jobb snabbare

Rapportförfattarna studerar en stor grupp unga män i västra Tyskland för att se vilka effekter dessa hårda sanktioner får på de ungas arbetssituation. De finner att de som får en sanktion har en ökad sannolikhet att börja arbeta. Men att sanktioner leder till att de unga tar arbeten med lägre kvalitet än de annars skulle ha gjort, de får en lägre lön och blir arbetslösa igen relativt snabbt.

Unga singelmän lämnar arbetskraften oftare

De hårda sanktionerna leder också till att de unga som lever i singelhushåll i högre grad lämnar arbetskraften helt. Det finns inga effekter för individer som bor i hushåll med flera personer.

– De som bor ensamma är mer utsatta då det inte finns fler möjligheter till försörjning i familjen, säger Gerard van den Berg som är en av flera rapportförfattare. Trots att det finns positiva effekter av att ha sanktioner, kan det finnas negativa bieffekter. I Tyskland diskuteras mildare sanktioner för de yngre bidragstagarna så att de i högre utsträckning liknar dem för bidragstagare som är över 25 år, avslutar han.

Data och metod

Rapportförfattarna studerar ett urval av unga vuxna män 18–24 år i västra Tyskland. Gruppen mottog behovsprövat bistånd (Hartz-IV) på grund av arbetslöshet 2007–2008, cirka 70 000 observationer. Kvinnorna har utelämnats ur analysen då de som har barn yngre än tre år har betydligt lägre krav på jobbsökaraktiviteter och därför lägre risk för sanktioner Analysen görs med multivariata durationsmodeller som tar hänsyn till selektion på icke observerbara karaktäristika.

Kontaktinformation

IFAU Working paper 2019:05 The impact of sanctions for young welfare recipients on transitions to work and wages and on dropping out, är skriven av Gerard van den Berg, IFAU och University of Bristol, Arne Uhlendorff vid Center of research in economics and statistics (Paris) samt Joachim Wolff vid Institute for employment resarch, Nuremberg.

Läs mer


Publicerad av:

Ali Ghooloo

Publicerad:

2019-03-08