Barn och jobb eller karriär och barn? Mäns och kvinnors barnafödande och karriärmönster

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2010-0763

Bidragsperiod

 2011-2013, kan disponeras längre.

Syfte

Projektets syfte är att undersöka hur mäns och kvinnors karriärval, utbildning och barnafödande har förändrats och hur detta påverkat skillnader i löner mellan könen.

Projektledare

Anna Sjögren, IFAU

Övriga projektdeltagare

Anne Boschini, Christina Håkanson och Åsa Rosén, Stockholms universitet