Socialförsäkring, arbetsmarknad och äldres utträde från arbetslivet

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2013-0209

Bidragsperiod

2014-2015, kan disponeras längre.

Syfte

Projektet syftar till att studera äldres förutsättningar på arbetsmarknaden. Nyckelfrågan är hur offentliga system bör vara uppbyggda för att ge en tillräcklig trygghet för befolkningen och samtidigt vara statsfinansiellt hållbara.

Projektledare

Lisa Laun, IFAU