Vad påverkar möjligheten att bli självförsörjande? - En studie av äldre arbetslösa och socialbidragstagare

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2014-0735

Bidragsperiod

2015-2016, kan disponeras längre

Syfte

Syftet med projektet är att studera två separata grupper som har svårt att bli självförsörjande, äldre arbetslösa och försörjningsstödsmottagare. För individer över 55 år som blir arbetslösa väntar ofta långa arbetslöshetsperioder. I projektet kommer vi både att studera hur individens tidigare arbetsmarknadssituation och sociala situation påverkar möjligheten att hitta arbete. För försörjningstödsmottagare kommer olika kommunala arbetsmarknadsprogram att utvärderas.

Projektledare

Ulrika Vikman, IFAU