Effekter av familjebildning på karriären

Författare: Per Johansson, Och V. Joseph Hotz, Och Arizo Karimi, Och

Dnr: 84/2015

Det övergripande syftet är att söka efter orsakerna till bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Genom att skatta effekter av karriäravbrott (föräldraledighet) för kvinnor och män vill vi studera om effekterna varierar över (i) arbetsplats, (i) yrken och (iii) mellan arbetsplatser.

Vi ska karaktärisera arbetsplatser/företag i olika dimensioner och sedan följa individer före och efter att de blir föräldrar och se hur löneutvecklingen ser ut efter familjebildning beroende på yrkes/arbetsplatskaraktäristika. Arbetsplatskaraktärisering baseras på Ulfdata till vilka vi har sedan kopplat registerinformation.