Efterfrågan på arbetskraft och löneskillnader

Författare: Adrian Adermon, Och Simon Ek, Och Georg Graetz, Och Yaroslav Yakymovych, Och

Dnr: 18/2019

I detta projekt avser vi studera hur yrkes-specifika lönepremier har förändrats i Sverige under perioden 1996–2013.

Många rika länder har under senare decennier upplevt ”jobb-polarisering”, där hög- och lågavlönade jobb växt på bekostnad av jobb i mitten. Detta fenomen har kopplats till förändringar i efterfrågan på arbetskraft till följd av teknisk utveckling, offshoring, och förändrad efterfrågan från konsumenter. Dessa förändringar har dock typiskt inte åtföljts av motsvarande förändringar i lönestrukturen, möjligen på grund av balanserande förändringar i sammansättning av anställda i olika jobb.

Genom att studera individer som stannar i samma yrke under flera år i följd kan vi isolera förändringar i yrkes-specifika lönepremier från förändringar i arbetskraftens sammansättning. Vi utvecklar också en ny metod för att beräkna och kontrollera för olika lönebanor över karriären.

När vi beräknat förändringar i yrkes-specifika lönepremier kan vi använda dessa för att studera olika drivkrafter till förändringar i lönespridningen. Vi beräknar också hur mycket lönespridningen skulle ha ökat om inte arbetskraftens sammansättning förändrats.