Hur påverkades eleverna av expansionen av fristående gymnasieskolor?

Författare: Karin Edmark, Och Carla Haelermans, Och Iftikhar Hussain, Och

Dnr: 190/2020

Projektet undersöker hur expansionen av fristående gymnasieskolor under 1990- och 2000-talen påverkade elevernas gymnasiegång och senare utfall. I ett första steg undersöks hur den lokala förekomsten av fristående gymnasieskolor påverkade sannolikheten att gå på olika gymnasielinjer. I ett andra steg estimeras effekter på skolresultat, övergången till högre studier, samt arbetsmarknadsutfall.

Projektet använder ett datamaterial bestående av registerbaserad information över elevernas skolgång och arbetsmarknadsutfall, samt uppgifter om demografiska variabler, familjebakgrund och detaljerad geografisk information. Populationen består av alla elever i gymnasieålder.