Aktiv arbetsmarknadspolitik och reallöner - svenska erfarenheter

Författare: Anders Forslund, Och Ann-Sofie Kolm, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2001, årg. 29, nr. 4, s. 303-310

Sammanfattning av Rapport 2000:10

Ett antal tidigare studier har undersökt om en omfattande arbetsmarknadspolitik bidragit till ett tryck uppåt på reallönerna i den svenska ekonomin. Slutsatsen i de esta studierna på aggregerade data är att de faktiskt har det. I den här uppsatsen studerar vi denna fråga med nyare data än tidigare studier för att utröna om de extrema förhållandena på den svenska arbetsmarknaden under 1990-talet med åtföljande stort deltagande i arbetsmarknadspolitiska program har inneburit att tidigare observerade mönster brutits. Vi använder dessutom tre olika skattningsmetoder för att undersöka hur robusta resultaten är. Vårt huvudresultat är, enligt de esta skattningarna, att arbetsmarknadspolitiken inte tycks ge något påtagligt bidrag till reallönetrycket.