Vilka deltar i svenska för invandrare?

Författare: Louise Kennerberg , Och Kristina Sibbmark, Och

Publicerad i: Invandrare & Minoriteter, 2006, nr. 5, s. 13-16

Sammanfattning av Rapport 2005:13

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildningsform som riktar sig till alla vuxna invandrare som inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Den här studien undersöker hur stor andel av de nyanlända invandrare som är be­rättigade till undervisning som deltar i sfi, och vilka faktorer som påverkar deltagandet. Studien omfattar de invandrare som fick uppehållstillstånd under åren 1993–2000.
Resultatet visar att deltagandegraden i sfi sjunkit under 1990-talet, från drygt 70 till runt 55 procent. Nedgången verkar hänga samman med en föränd­rad sammansättning av invandrargruppen.