Avidentifierade jobbansökningar - erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad

Sammanfattning av Rapport 2007:15

I den här studien följs ett försök med avidentifierade ansökningar vid rekryte-ring som genomfördes i Göteborgs stad under perioden oktober 2004 – juni 2006. I studien behandlas fyra frågeställningar. Först studeras huruvida av-identifieringen förmedlade sådan information att det var möjligt att göra ett urval bland de sökande, därefter metoder för att bevara anonymiteten i rekryte-ringen samt om det är möjligt att identifiera sökande trots avidentifieringen. Slutligen diskuteras också hur de personer som arbetar praktiskt med metoden uppfattar den.
Studien visar att det har varit möjligt att göra ett urval till intervju utifrån den modell för avidentifiering som valdes i Göteborg men att man har haft pro-blem med att helt bevara anonymiteten i ansökningshandlingarna. Studien visar också att en majoritet av de chefer som gjort en avidentifierad rekrytering är negativa till metoden. Samtidigt tror en tredjedel att metoden ökar chanserna både till att komma till intervju och att anställas för personer med utländsk bakgrund.

I den här studien följs ett försök med avidentifierade ansökningar vid rekrytering som genomfördes i Göteborgs stad under perioden oktober 2004 – juni 2006. I studien behandlas fyra frågeställningar. Först studeras huruvida avidentifieringen förmedlade sådan information att det var möjligt att göra ett urval bland de sökande, därefter metoder för att bevara anonymiteten i rekryteringen samt om det är möjligt att identifiera sökande trots avidentifieringen. Slutligen diskuteras också hur de personer som arbetar praktiskt med metoden uppfattar den.Studien visar att det har varit möjligt att göra ett urval till intervju utifrån den modell för avidentifiering som valdes i Göteborg men att man har haft pro-blem med att helt bevara anonymiteten i ansökningshandlingarna. Studien visar också att en majoritet av de chefer som gjort en avidentifierad rekrytering är negativa till metoden. Samtidigt tror en tredjedel att metoden ökar chanserna både till att komma till intervju och att anställas för personer med utländsk bakgrund.