Lediga jobb, arbetssökande och anställningar - den svenska matchningsfunktionen

Författare: Anders Forslund, Och Kerstin Johansson, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:8

Vi undersöker matchningen på den svenska arbetsmarknaden genom
att skatta modeller som beskriver hur antalet personer som får jobb påverkas av antalet lediga jobb och av antalet personer som söker jobb. Vi har tillgång till ett unikt och detaljerat datamaterial som gör at vi kan genomföra analysen på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt. Våra skattningar pekar på att nytillkomna arbetslösa söker både blandnytillkomna vakanser och jobbsom varit vakanta en längre tid. Personer som varit arbetslösa en längre tid verkar däremot i första hand söka bland inflödet av nya lediga jobb.

Vi undersöker matchningen på den svenska arbetsmarknaden genomatt skatta modeller som beskriver hur antalet personer som får jobb påverkas av antalet lediga jobb och av antalet personer som söker jobb. Vi har tillgång till ett unikt och detaljerat datamaterial som gör at vi kan genomföra analysen på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt. Våra skattningar pekar på att nytillkomna arbetslösa söker både bland nytillkomna vakanser och jobb som varit vakanta en längre tid. Personer som varit arbetslösa en längre tid verkar däremot i första hand söka bland inflödet av nya lediga jobb.