Den svenska jämviktsarbetslösheten - en översikt

Författare: Anders Forslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:17

Variationer i arbetslösheten kan vara tillfälliga eller återspegla att jämviktsarbetslösheten förändrats. Tillförlitliga skattningar av jämviktsarbetslösheten är en viktig förutsättning för att ekonomisk-politiska insatser mot arbetslösheten ska få en ändamålsenlig utformning: tillfälliga förändringar i arbetslösheten möts lämpligen med andra insatser än förändringar i arbetslöshetens jämviktsnivå. Enligt samtliga studier av den svenska jämviktsarbetslösheten var den högre vid mitten av 1990-talet än vid början av 1980-talet. Antalet trovärdiga nyare skattningar är dock mycket begränsat. Enligt den mest aktuella studien var jämviktsarbetslösheten i början av innevarande år drygt sex procent. Regeringens reformer inom arbetslöshetsförsäkringen och inkomstbeskattningen (jobbskatteavdraget) kan enligt mina beräkningar förväntas leda till att jämviktsarbetslösheten går ner. Min bästa gissning om denna reformeffekt är att den ligger mellan en och två procentenheter.