Arbetmarknadspolitisk översikt 2009

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av

Rapport

2010:18

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.