Underlättar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen återgången i arbete?

Författare: Per Engström, Och Hans Goine, Och Per Johansson, Och Edward Palmer, Och Pernilla Tollin, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:11

Vi studerar om Försäkringskassans tidiga insatser i sjukskrivnings­processen leder till kortare sjukfrånvaro. De insatser som studeras är kartläggning enligt SASSAM och avstämningsmöte. En SASSAM-kartläggning består av ett personligt möte mellan den sjukskrivne individen och dess handläggare, och ett avstämnings­­möte är ett formaliserat möte där den försäkrade, Försäkrings­kassan och minst en ytterligare part, vanligtvis läkaren eller arbetsgivaren, deltar. Dessa insatser har både kontrollerande och stödjande funktioner – såsom utredning av rätten till sjukpenning och behovet av rehabilitering – och utgör viktiga hållpunkter i de längre sjukskrivningarna. I studien används ett rando­mi­serat experiment där slumpmässigt utvalda individer i de två behandlings­grupperna har prioriterats att få dessa insatser tidigare jämfört med kontroll­grupper. Vi finner inget stöd för att dessa tidiga insatser förkortar sjuk­frånvaron.