Påverkar inkomstskillnader hälsan? Lärdomar från den svenska flyktingplaceringspolitiken

Författare: Hans Grönqvist, Och Per Johansson, Och Susan Niknami, Och

Sammanfattning av

Rapport

2012:10

Vi studerar om ojämnt fördelade inkomster leder till ohälsa. Vi fokuserar på flyktingar, som är en ekonomisk utsatt grupp. Under 90-talet fick inte flyktingar välja sin första bostadsort utan placerades ut av myndigheterna. De mötte då bostadsorter med olika inkomstspridning. Vi finner att flyktingar som hamnade i områden med stora inkomstskillnader inte uppvisade sämre hälsa än de som hamnade i områden med mindre inkomstskillnader.