Effekter av 1992 års skolvalsreform

Författare: Verena Wondratschek, Och Karin Edmark, Och Markus Frölich, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:17

Syftet med projektet är att undersöka hur skolvalsreformerna från början av 1990-talet har påverkat elevers resultat på kort och lång sikt. Sammantaget ser vi inga dramatiska effekter, vare sig positiva eller negativa, av ökad valfrihet på skolans område. För elevernas grundskolebetyg ser vi vissa tecken på en positiv påverkan av möjligheten att välja skola, men effekten är både osäker och liten. Effekterna på längre sikt är än mindre, sett till universitetsstudier, sysselsättning, kriminell aktivitet och hälsa.