Jobb- och utvecklingsgarantin – Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Författare: Linus Liljeberg, Och Sara Martinson, Och Jonas Thelander, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:12

Rapporten beskriver jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), ett arbetsmarknads­politiskt program för dem som varit arbetslösa en längre tid. Vi finner att många har fått hjälp med coachning och kartläggning, men de arbetsplats­för­lagda momenten är mer sällsynta. Av de deltagare i fas tre som svarat på vår enkät hade sex av tio velat ha mer hjälp i programmets början och bara fyra av tio anser att aktiviteterna i fas ett och två varit anpassade efter deras behov. Vi finner också att aktivitetsnivån i program­mets första faser fortsatt tycks lägre än tänkt. I fas tre är många av dem som har en sysselsättningsplats mycket eller ganska nöjda med den (75 %) och tycker att de har meningsfulla uppgifter. De som saknar plats är mindre nöjda. Av de deltagare vi kan följa i minst ett drygt år efter programstart har hälften lämnat JOB för ett osubventionerat (ca 30–35 %) eller subven­tionerat (ca 20 %) arbete, men det finns också en grupp som flödar tillbaks till arbetslöshet. Vi finner slutligen att det i genomsnitt verkar gå något bättre för dem som inom ramen för JOB deltagit i aktivi­teter hos Arbets­förmedlingen jämfört med dem som vid samma tidpunkt haft aktiviteter hos en kompletterande aktör.