Jobbskatteavdrag, arbetslöshetsersättning och löner

Författare: Helge Bennmarker, Och Lars Calmfors, Och Anna Larsson Seim, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:10

Det finns en ganska omfattande internationell forskning om vilka sysselsättningseffekter jobbskatteavdrag och arbetslöshetsersättning har. Mindre är känt om hur lönerna påverkas. Vi studerar detta utifrån en teoretisk modell där jobbskatteavdrag och arbetslöshetsersättning båda påverkar lönerna via netto­ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen, dvs. förhållandet mellan inkomst efter skatt vid arbetslöshet och inkomst efter skatt vid sysselsättning. De arbetsmarknadsreformer som började genomföras i Sverige 2007 har minskat ersättningsgraden. Vi skattar därför sambandet mellan lön och ersättningsgrad empiriskt, baserat på en panel av individer, under åren 2006–2009. I enlighet med teorin finner vi ett positivt samband. En minskning av ersättningsgraden med 1 procentenhet reducerar, allt annat lika, lönen före skatt med 0,2–0,4 procent. Det innebär att 1 procents minskning av arbetslöshets­ersättningen, eller 1 procents ökning av den andel av lönen som en löntagare behåller efter skatt, allt annat lika, sänker lönen med 0,1–0,2 procent. Jobbskatteavdrag och minskad arbetslöshetsersättning tycks således bidra till återhållsamhet i löne­bildningen.

Forskningsområden