Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av

Rapport

2014:20

Rapporten ger en översikt över den svenska arbetsmarknadspolitiken 2013.