Rätt man på rätt plats? Matchning, ingångslöner och separationer

Författare: Peter Fredriksson, Och Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:20

Rapporten studerar betydelsen av matchningskvalitet, definierat utifrån hur väl en arbetstagares egenskaper passar med jobbets kvalifikationskrav. Resultaten visar att matchningen till jobb fungerar sämre för oerfarna och för dem som kommer från arbetslöshet, grupper där osäkerheten kring de sökandes egen­skaper rimligtvis är högre. Sämre matchning inom dessa grupper är vidare för­knippad med fler separationer, sämre lönetillväxt och lägre inkomster. Sammantaget tyder resultaten på att svårigheterna att i förväg bedöma hur väl oerfarna jobbsökande och arbetslösa jobbsökande passar för olika arbeten kan ha betydande negativa konsekvenser för dessa grupper.