Smarta och sociala lever längre: sambanden mellan intelligens, social förmåga och mortalitet

Författare: Mattias Öhman, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:16

I denna rapport dokumenteras sambanden mellan intelligens, social förmåga och mortalitet. Resultaten pekar på att både intelligens och social förmåga är negativt kopplade till risken att dö i förtid, men att sambandet är starkast för social förmåga. Mönstren är tydligast bland låginkomsttagare och individer utan högskoleutbildning. Inom dessa grupper, låginkomsttagare respektive ej högskoleutbildade, finns stora skillnader i risken för mortalitet som kan förklaras av skillnader i intelligens och social förmåga.