Hur ofta träffas arbetssökande och arbetsförmedlare?

Författare: Linus Liljeberg, Och Martin Söderström, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:16

Trots att möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande är en central del av arbetsmarknadspolitiken och tar stora resurser i anspråk är kunskapen be­gränsad om hur ofta arbetssökande och arbetsförmedlare träffas. Med hjälp av data över samtliga registrerade kontakter mellan arbetssökande och arbets­förmedlare på Arbets­förmedlingen åren 1993–2016 undersöker vi hur ofta de arbetssökande träffade en arbetsförmedlare. Vi finner att arbetssökande, efter registrerings­tillfället, i genomsnitt träffade en arbetsförmedlare ungefär en gång i kvartalet. Det var stora variationer över tid: antalet dagar mellan möten efter regist­rerings­tillfället var cirka 75 för dem inskrivna 1995, motsvarande siffra 2001 var cirka 120, 2013 cirka 60 och 2016 cirka 80. Unga arbetssökande träffade arbets­förmedlare oftare än äldre, en skillnad som var störst tidigt i arbets­löshets­perioden och som har ökat efter 2001. Män träffade arbets­förmed­lare oftare än kvinnor, något som gällde för i princip alla år och under alla delar av arbets­löshets­perioden. Resultaten visar också att arbets­förmedlarens arbets­be­lastning samvarierar med möjligheten att få träffa en arbetsförmedlare: mötes­inten­siteten var lägre på kontor med många arbetssökande per arbets­förmedlare.