Ledde förlängd gymnasieutbildning till ökat valdeltagande?

Författare: Karl-Oskar Lindgren, Och Sven Oskarsson, Och Mikael Persson, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:12

Det är ett väldokumenterat faktum att det finns en stark koppling mellan familjebakgrund och politiskt deltagande. I denna rapport undersöker vi om skillnaderna i valdeltagande mellan individer med olika familjebakgrund på­verkades av den förlängning av de yrkesförberedande gymnasieprogrammen som genomfördes i Sverige under 1990-talet. Analysen visar att reformen inte hade någon effekt på det genomsnittliga valdeltagandet i de årskullar som be­rördes av reformen. Däremot finner vi att reformen ökade valdeltagandet bland barn som vuxit upp i socioekonomiskt resurssvaga hem. Gymnasie­reformen bidrog därigenom till att utjämna skillnaderna i valdeltagande mellan individer med olika familjebakgrund