Får utformningen av migrationspolitiken konsekvenser för andra länder?

Författare: Cristina Bratu, Och Matz Dahlberg, Och Mattias Engdahl, Och Till Nikolka, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:16

Migrationspolitiken i ett land kan påverka migrationen till ett annat. Vi studerar effekterna av strängare regler för familjeåterförening i Danmark 2002. Skärpningen gjorde det betydligt svårare för den danska befolkningen att återförenas med eller bilda par med tredjelandsmedborgare. Vi undersöker om detta innebar att delar av den danska befolkningen valde att flytta utomlands för att möjliggöra en återförening. För danska medborgare var en återförening möjlig i, bland annat, Sverige som vid tillfället hade ett mer generöst regelverk. Vi visar att utvandringen av danska medborgare med utländsk bakgrund ökade kraftigt som en konsekvens av reformen, att majoriteten av de som utvandrade bosatte sig i Sverige, och att återvandringen till Danmark, efter att återföreningen hade ägt rum, var betydande. Rapportens resultat ger stöd för att utformningen av migrationspolitiken i ett land påverkar invandringen till andra länder, en slutsats som är av relevans för den pågående debatten om harmonisering av migrationspolitiken inom Europeiska unionen.