När en förälder döms till fängelse

Författare: Will Dobbie, Och Hans Grönqvist, Och Susan Niknami, Och Mårten Palme, Och Mikael Priks, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:26

Denna rapport undersöker hur barn i Sverige påverkas av att en av deras föräldrar döms till fängelse. För att särskilja effekten av fängelsedomar från andra riskfaktorer i barnens uppväxtmiljö jämförs barn med liknande förutsättningar, men vars åtalade föräldrar genom slumpen tilldelas antingen en strängare eller en mer tolerant rotel, och därmed har olika sannolikhet att dömas till fängelse. Resultaten visar att barn vars föräldrar dömdes till fängelse själva löper en ökad risk att lagföras för brott under tonåren, samt att deras studieresultat försämras och inträde på arbetsmarknaden försvåras, jämfört med barn vars föräldrar inte dömdes till fängelse. Effekterna är koncentrerade bland barn från de socioekonomiskt mest missgynnade familjerna. Dessa resultat tyder på att fängelsedomar mot föräldrar med små barn kan försämra livschanserna för redan utsatta barn.