Påverkar skolnedläggningar elevers skolresultat?

Författare: Jonas Larsson Taghizadeh, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:4

Den här rapporten undersöker effekterna av skolnedläggningar på studieresultat hos svenska högstadieelever under perioden 2000–2012. Undersökningen jämför studieresultat hos elever som gått ut nian på de nedlagda skolorna med mot­svarande hos deras yngre syskon som förväntades gå på samma högstadieskola, men som en följd av nedläggningen gick ut nian på en annan skola. Resultaten visar att skolnedläggningarna i Sverige inte haft någon effekt på elevernas studie­resultat. För att förklara detta resultat undersöks olika dimensioner av elevernas skolkvalitet före och efter nedläggningarna, skolval samt störningseffekter av skolnedläggningarna. Dessa analyser visar att de drabbade eleverna kom att gå på skolor med högre genomsnittliga studieresultat, men där lärarna hade lägre kompetens och erfarenhet. Möjligheten att välja skola verkar inte göra att elever som påverkas av skolnedläggningar kommer till skolor av högre kvalitet. Vidare visar resultaten på små störningseffekter av nedläggningarna eftersom effekterna på förflyttade elever, vars undervisning kan ha störts av nedläggning, inte skiljer sig från effekterna på efterföljande elevkullar.