Skolnedläggningar påverkade inte elevers studieresultat

Elever som bytt högstadieskola på grund av att den gamla lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

Publicerades: 28 februari 2019

Författare: Jonas Larsson Taghizadeh, Och

Rapportförfattaren analyserar 97 kommunala högstadieskolor som lagts ner under perioden 2000–2012. Anledningarna är framförallt minskande elevkullar och konkurrens från fristående skolor. De flesta av de nedlagda skolorna ligger i större städer.

Elevernas betyg och provresultat påverkas inte

Varken resultaten på nationella prov eller betygen i årskurs 9 påverkades av att byta skola. Eleverna vid de nedlagda skolorna flyttade i genomsnitt till skolor där eleverna hade bättre studieresultat, i många fall fristående skolor. Lärarna i de skolor eleverna flyttade till hade nästan 2 år kortare erfarenhet och andelen behöriga lärare var nästan 3 procentenheter lägre än på de nedlagda skolorna. Inte heller detta tycks påverka elevernas studieprestationer.

– Jag kan i mina data varken se att flytten skulle ha stört eleverna så att de presterar sämre, eller att de tack vare nya klasskamrater med högre betyg presterat bättre, säger Jonas Larsson Taghizadeh. Möjligen motverkades eventuella positiva kamrateffekter av att de nya lärarna hade kortare erfarenhet och att färre hade relevant lärarutbildning.

Data och metod

Skolresultaten och skolkvaliteten hos elever som gått ut nian på de nedlagda skolorna jämfördes med prestationerna hos deras yngre syskon som förväntades gå på samma högstadieskola, men som en följd av nedläggningen gick ut nian på en annan högstadieskola. Analysen tar hänsyn till syskonordningseffekter, betysinflation och faktorer som varierar över tid och rum (tex andelen friskolor).

Kontakt

IFAU-rapport 2019:04 Påverkar skolnedläggningar elevers skolresultat? är skriven av Jonas Larsson Taghizadeh vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Den är en sammanfattning av Working paper 2019:04. För mer information kontakta Jonas på telefon 076-809 70 14 eller jonas.larsson@statsvet.uu.se.