Skatter, arv och gåvor till barn

Författare: Sebastian Escobar, Och Henry Ohlsson, Och Håkan Selin, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:06

Under den svenska arvsskattens era kunde arvingar skatteplanera genom att göra arvsavståenden till sina barn. Skatten kunde med detta enkla medel många gånger kringgås helt och hållet. Problemet – utifrån arvingens synvinkel – var att denne oftast förlorade kontrollen över förmögenhetstillgångarna. I denna rapport använder vi detaljerade och heltäckande data över arv och arvsavståenden för arvsskattens tre sista år, 2002–2004. Vi finner att de flesta som avstod arv till sina barn gav bort exakt det belopp som krävdes för att slippa betala arvsskatt. Vidare finner vi att sannolikheten att göra avståenden kraftigt påverkades av om man fick ett arv som var större än det skattefria beloppet. Det finns också ett samband mellan att köpa hjälp med bouppteckningen och att göra arvsavstående, vilket tyder på att information spelar roll.