Finansiellt risktagande och könslönegapet

Författare: Per-Anders Edin, Och Håkan Selin, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:16

Kan skillnader i riskattityder mellan kvinnor och män förklara väsentliga delar av könslönegapet? Med hjälp av svenska registerdata över individers förmögenhetsportföljer och löner beskriver vi hur finansiellt risktagande skiljer sig åt mellan olika grupper. Kvinnors finansiella risktagande är i genomsnitt lägre än mäns. Vi finner också att en högre lön är förknippad med en högre andel riskabla tillgångar. Det visar sig emellertid att skillnader i finansiellt risktagande endast kan förklara en liten del, högst tre procent, av könslönegapet.