Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?

Sammanfattning av Rapport 2020:10

Den skolpolitiska debatten har varit intensiv de senaste åren och det finns många möjliga förklaringar till utvecklingen i den svenska skolan. Att tillämpa national­ekonomisk teori och metod på utbildningsområdet kan bidra till kunskapsläget, och förhoppningsvis till en bättre skola. Denna översikt presenterar ett urval av de viktigaste forskningsfrågorna inom fältet utbildningsekonomi, och diskuterar utvecklingen i den svenska skolan mot bakgrund av denna forskning.