Konkurrens om specialiserad arbetskraft

Författare: Anna Thoresson, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:9

Hur påverkas löner av konkurrens mellan arbetsgivare? I den här rapporten studerar jag omregleringen av apoteksmarknaden 2009 i Sverige för att undersöka detta. Analysen visar att ökad arbetsmarknadskonkurrens har en positiv inverkan på löner. De positiva löneeffekterna uppstår främst bland redan anställda snarare än bland nyanställda, liksom bland anställda med mer branscherfarenhet och längre anställningstid. Sammantaget visar studien att konkurrens mellan arbetsgivare är viktigt för löner när arbetstagare har få alternativa arbetsgivare, och därmed att en avsaknad av konkurrens kan bidra till att hålla nere löner.