Konkurrens mellan arbetsgivare främjar löneutvecklingen

Fler arbetsgivare kan leda till konkurrens om arbetskraften och högre löner för de anställda. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar apoteksmarknaden.

Publicerades: 03 maj 2021

Författare: Anna Thoresson, Och

När apoteksmarknaden omreglerades 2009 ökade både antalet arbetsgivare i branschen och de apoteksanställdas löner.

Några år efter omregleringen hade lönerna ökat med i genomsnitt 2,5 till 6,0 procent mer i områden där det blev stor konkurrens på arbetsmarknaden jämfört med områden där konkurrensen var låg även efter omregleringen.  

Lönerna ökade mest bland dem med mer branscherfarenhet och längre anställningstid.

- I rapporten har jag studerat apoteksbranschen. Det är dock troligt att liknande effekter kan uppstå i andra sammanhang där arbetskraften också är specialiserad, exempelvis bland lärare och vårdpersonal, säger Anna Thoresson.

När arbetsgivare konkurrerar om arbetskraft kan lönerna stiga. En ökning i antalet arbetsgivare kan således påverka löneutvecklingen. Detta gäller i synnerhet om arbetstagare har specialiserade kunskaper som efterfrågas inom få branscher och därmed har få alternativa arbetsgivare.

Data och metod

Studien är baserad på registerdata för anställda inom apoteksbranschen mellan 2004 och 2016, ungefär 13 000 personer. Rapportförfattaren jämför löner för anställda på lokala arbetsmarknader som upplevt olika stora förändringar i antalet arbetsgivare på grund av apoteksomregleringen 2009.

Kontakt

IFAU rapport 2021:9 ”Konkurrens om specialiserad arbetskraft – Hur påverkades lönerna av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden?” är skriven av Anna Thoresson (IFAU). Om du vill veta mer, kontakta Anna på telefon 018-471 60 52 eller e-post anna.thoresson@ifau.uu.se. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2021:6.