Familjebakgrund och familjebildning. Grundskolereformens betydelse för äktenskapssortering.

Författare: Helena Holmlund, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:8

Denna rapport studerar så kallad ”äktenskapssortering” genom att undersöka sambandet mellan fäders och svärfäders inkomster. Sorteringen är relativt låg bland dem som växt upp med pappor som var låg- och medelinkomsttagare, men är mycket stark i toppen av inkomstfördelningen. I rapporten undersöks om institutionella förändringar – i detta fall en skolreform – kan påverka sorteringen på äktenskapsmarknaden. Resultaten visar att införandet av en enhetlig nioårig grundskola i Sverige bidrog till att sorteringen på äktenskapsmarknaden minskade. En potentiell förklaring till att sorteringen minskade bland de rikaste familjerna är att den heterogena elevsammansättningen i den sammanhållna skolan bidrog till ökad förståelse och acceptans för individer från lägre socialgrupper, men även andra förklaringar är möjliga.

Rapportvideo - Familjebakgrund och familjebildning.