Familjebildningen och den sammanhållna nioåriga grundskolan

Institutionella förändringar kan öka sannolikheten för familjebildning mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund. De som under 1960-talet gick i en sammanhållen i stället för en uppdelad grundskola bildade oftare familj med personer som hade en annan familjebakgrund än dem själva.

Publicerades: 23 maj 2022

Det är vanligt att vi bildar familj med någon som påminner om oss själva. Den andre har ofta liknande familjebakgrund, utbildning och inkomst. Det kallas äktenskapssortering och rapportförfattaren är intresserad av om institutionella förändringar – i det här fallet en skolreform – kan påverka den här sorteringen.

Sverige hade tidigare en så kallad parallellskola med folkskola och realskola (läroverk) där uppdelningen mellan teoretisk och praktisk utbildning gjordes tidigt. År 1962 fattades det slutliga beslutet att avskaffa parallellskolan som ersattes med en sammanhållen grundskola för alla. I och med grundskolan möttes barn från olika sammanhang och utbildningsbakgrund oftare i skolan. Grundskolan ledde till att barn från en svag socioekonomisk bakgrund fick längre utbildning och högre inkomster.

Grundskoleeleverna bildade i vuxen ålder oftare än parallellskoleleverna familj med en person med annan bakgrund. Sambandet mellan den egna och partnerns inkomstbakgrund minskade med 7–9 procent som ett resultat av reformen.

– Det finns olika förklaringar till att skolreformen ledde till fler parförhållanden mellan personer med olika uppväxtförhållanden, säger Helena Holmlund som är rapportförfattare.

–En förklaring är det uppenbara att barn från olika grupper i samhället oftare möttes i och med grundskolan, och när barn med svagare bakgrund utbildade sig längre blev mötesplatserna också fler i högre utbildning.

–En annan förklaring är att möten också leder till större respekt och förståelse mellan grupper. Resultaten pekar mot att acceptansen för en partner med en fattig familjebakgrund ökade bland dem som växte upp i de rikaste familjerna, avslutar Helena Holmlund.

Data och metod

Rapportförfattaren studerar årskullar födda mellan 1945 och 1955, och beskriver hur vanligt det var att de i vuxen ålder bildade familj med en partner med liknande familjebakgrund mätt med pappans inkomst.

Skolreformen introducerades gradvis i landets kommuner och utvecklingen i reformkommuner jämförs med utvecklingen i andra kommuner som ännu inte hade genomfört reformen.

Kontakt

IFAU-rapport 2022:8 är skriven av Helena Holmlund vid IFAU. Den är ett sammanfattning av IFAU working paper 2022:11. För mer information kontakta Helena på helena.holmlund@ifau.uu.se eller 018-471 60 51.