Hur påverkas arbetsutbudet av information om jobbskatteavdraget?

Författare: Pär Nyman, Och Linuz Aggeborn, Och Rafael Ahlskog, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:7

Tillgång till information är en central aspekt i ekonomiska modeller. Genom att ha tillgång till information kan individer och företag fatta ekonomiska beslut. I verkligheten finns det dock flera tillfällen när information saknas eller där informationen är svårbegriplig. Det svenska jobbskatteavdraget är tänkt att öka incitamentet att arbeta där skatten sänks på arbetsinkomst men inte på andra typer av inkomst såsom ersättning från Försäkringskassan. Många svenskar känner emellertid inte till hur jobbskatteavdraget är konstruerat i detalj. I denna rapport studerar vi hur information om jobbskatteavdraget påverkar arbetsutbud med hjälp av svensk registerdata. Vi har genomfört ett informationsexperiment där vi har skickat ut information om jobbskatteavdraget till föräldrar. En förhållandevis okänd aspekt av jobbskatteavdraget är att det ger starka ekonomiska incitament att ha någon arbetsinkomst under ett kalenderår eftersom jobbskatteavdraget är riktat mot lägre inkomster. Vi finner inte några effekter av att få information vare sig på sannolikheten att arbeta eller antalet arbetade timmar.