Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk vid arbetsförmedlingarna

Författare: Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Stencil 2000:1

Det finns en rad olika anledningar till att Sverige, i likhet med många andra europeiska länder, har en relativt generös arbetslöshetsförsäkring. En frikostig arbetslöshetsförsäkring brukar dock åtföljas av ganska strikta krav på den arbetssökande, eftersom försäkringen annars riskerar att ”…bli alltför populär och få för många ’kunder’.”
Gällande regelverk är med internationella mått strikt och den arbetslöse måste uppfylla ett antal villkor för att erhålla ersättning från försäkringen. Med kraven följer ett behov av att kontrollera att dessa uppfylls. Denna kontrolluppgift åligger arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och arbetsförmedlingarna. Det är förmedlingarna som, i förekommande fall, anmäler meddelande om ifrågasatt ersättning (skriver rapport) till  arbetslöshetskassorna (a-kassorna). A-kassorna fattar sedan beslut om den arbetslöse får behålla sin ersättning från arbetslöshets-försäkringen eller ej.