Bättre studiestöd till äldre

Diarienummer: DNR 237/2019

Remisställare:

Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten

Sammanfattning

IFAU har inga invändningar mot förslaget att höja åldersgränsen för rätt till studiemedel samt nedtrappningen av rätten att låna med fyra år.

IFAU har inte heller några invändningar mot förslaget att utöka möjligheterna för personer som är äldre än 40 år att få studiemedel under längre tid än vad veckogränserna medger, om det finns arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för detta.

Synpunkter

Vi blir allt äldre och pensionsåldrarna höjs. Denna utveckling medför att det finns behov av att individer arbetar högre upp i åren. Mot bakgrund av detta framstår förslagen till bättre studiestöd för att äldre ska kunna vidareutbilda sig som väl övervägda och IFAU ser inga skäl att ifrågasätta utredarens bedömning.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Caroline Hall har varit föredragande.